Členství v klubu je dobrovolné, neupravují jej žádné stanovy, pouze je nutné svůj zájem deklarovat u některého ze čtyř zakladatelů. Protože klub Moravská pohraniční není společenskou organizací ve smyslu příslušného zákona o sdružování občanů, a protože nehospodaří s žádnými finančními prostředky, není členství v něm vázáno na žádné placení členských příspěvků. Ke vzniku členství je třeba souhlasu většiny ze čtyř zakladatelů.

Klub Moravská pohraniční eviduje, ale nezveřejňuje seznam svých členů. Jeho činnost organizují zakladatelé spolu se členy klubu, a to prostřednictvím vzájemných setkání a korespondence. Každý člen klubu má právo prezentovat své názory Vyvstane-li během činnosti klubu potřeba nějak upravit jeho činnost stanovami apod., stane se tak z vůle jeho členů většinovým hlasováním.

Klub Moravská pohraniční je volným uskupením lidí se zájmem o obnovu a udržení provozu osobních vlaků na trati Hanušovice – Dolní Lipka. Tohoto cíle chce dosáhnout těmito prostředky:

  • účastí svých zástupců na jednáních souvisejících s železničním provozem na trati Hanušovice – Dolní Lipka,
  • spoluprací s obecními a krajskými samosprávami, železničními, společenskými a odborovými organizacemi a zájmovými spolky,
  • propagací historie a současnosti trati především prostřednictvím webových stránek moravska-pohranicni.cz
  • podílet se na společenských a vzpomínkových akcích, spojených s tratí,
  • propagovat turistické cíle v nejbližším okolí železničních stanic a zastávek jako východišť pro turistické výlety,
  • vydávat tiskové zprávy a spolupracovat se sdělovacími prostředky,
  • spolupropagovat historii a současnost trati Dolní Lipka – Štíty, kde byl na úseku Moravský Karlov – Štíty dne 11. 12. 2011 rovněž zastaven provoz osobních vlaků.