Náčrtky stanic ze staničního řádu Dolní Lipky

Přiložené a ve svém době dokraslované a doplňované náčrtky stanic Červený Potok a Dolní Lipka byly ještě v osmdesátých letech minulého století součástí základní dopravní dokumentace - staničního řádu železniční stanice Dolní Lipka.

Nákladiště zastávka Červený Potok

Nacrt Potok

Stanice Dolní Lipka

Nacrt DolniLipka

 

Dobové plány stanic a zastávek

Stanice Hanušovice

První fotokopie plánu stanice Hanušovice pochází z roku 1906 a zachycuje dobový stav kolejiště a polohu lokomotivního depa. Druhý situační plánek pochází z roku 1873, tedy z doby výstavby Moravské pohraniční dráhy. Na třetím plánku jsou mimo jiné zachyceny i kilometrické polohy a směry, do kterých se z Hanušovic jezdilo. Výraz nach Grulich neznamená nic jiného, než "směr Králíky" (dnešní stanice Dolní Lipka).

Kliknutím na symbol lupy jednotlivé plány zvětšíte

Plan Hannsdorf01

Plan Hannsdorf02     Plan Hannsdorf03

Zastávka Vlaské

Plan BlaschkeSituační plán zastávky Vlaské z třicátých let minulého století. Povšiměte si, že je zde vedle nejbližších stavení ve vsi a komunikační sítě zaznačen i strážní domek, chybí budova zastávky u nástupiště. Šipka určuje polohu zastávky s ohledem na světové strany. Pro mnoho podobných plánů a náčrtků je společným rysemi neustálé přepisování českých nebo německých názvů podle toho, jak se měnily politické poměry a územní příslušnost.

Kliknutím na symbol lupy plán zvětšíte.

 

 

Stanice Podlesí

Plan GrumbergZ plánu stanice je patrno, že ještě nestála obytná budova vedle nynější staniční budovy. Naopak je zde možné nalézt strážní domek u mostu přes řeku Moravu a stejně tak i pozdější útulek traťových dělníků. Není zde ani v novější době postavené stavědlo na hanušovickém zhlaví. Za pozornost stojí jiný způsob číslování kolejí i kudy původně vedlo koryto řeky Moravy, především z pohledu dnešní pily.

Kliknutím na symbol lupy plán zvětšíte. 

 

Nákladiště Červený Potok

Plan RothflossDnešní stanice Čečrvený Potok má s původní zastávkou a nákladištěm pramálo společného. Z plánu je však patrno, že již tehdy stála budova zastávky na stejném místě, byť jen s jednou kolejí a 90 m dlouhým nástupištěm, a že tu byla kolej č. 2 s nakládací rampou. Podobné zůstává i napojení na státní silnici z Králík do Červeného Potoka. Dnes tu už ale nenajdete stopy po strážním domku č. 73.

Kliknutím na symbol lupy plán zvětšíte.

 

Zastávka Prostřední Lipka

Plan Mittel LipkaŠipka znázorňuje, v jaké poloze je plán zastávky Prostřední Lipka situován s ohledem na světové strany (šipka míří na sever). Vpravo je směr na Dolní Lipku, vlevo pak směr Červený Potok. Plán zahrnuje i silniční komunikaci, vedoucí z Prostřední Lipky do Králík. Zajímavé je i to, že původní budova zastávky stála již tehdy na stejném místě jako v současnosti.

Kliknutím na symbol lupy plán zvětšíte. 

 

 

 

Stanice Dolní Lipka

Plan Nieder LipkaPlán stanice Dolní Lipka je zakreslen na několika listech, proto je jen velmi obtížné přinést jej v podrobnějších detailech. Ale i z této jeho zmenšené kopie je patrno, že kolejiště se za více než sto let nezměnilo, že naopak zmizely některé stavby z bezprostředního okolí stanice a že jinak situovaná byla i cestní síť.

Kliknutím na symbol lupy se plán zvětší.