Co psal o rušení provozu v odborovém tisku

Podlesí

Louceni 03Regionální železniční trať mezi stanicemi Dolní Lipka - Hanušovice je v ohrožení. Podle rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje by mohla být od prosince 2011 na této trati, postavené v roce 1873, zastavena osobní vlaková doprava. Vyplývá to z letáku, přitlučeného na dřevěných deskách, které zabedňují okna a dveře někdejší železniční stanice Podlesí. Zdejší občané se prostřednictvím petice, která je obsahem zmíněného letáku, obracejí na pardubického hejtmana Radko Martínka s požadavkem, aby okamžitě zastavil všechny kroky, vedoucí ke zrušení osobní dopravy na této trati, která by měla být podle obav autorů petice nahrazena dopravou autobusovou. Chlapi v hospodě, která leží nedaleko zastávky Podlesí, v obci Malá Morava, jsou viditelně rozzlobeni. "Vlaky nám zruší, zavedou sem pár autobusů a tím nás odříznou od světa," hněvají se muži. "Ale zmůžeme něco? Protestní petici jsme podepsali a teď čekáme, co panstvo udělá," dodávají rezignovaně. Zbývá dodat, že uvedená trať sice spadá pod obvod Pardubického kraje, zdejší občané však mají vztah spíše k sousednímu kraji Olomouckému. Jak by taky ne, když nedalekoLouceni 02 odsud pramení pod vrcholem Králického Sněžníku řeka Morava, která odvádí své vody zcela jiným směrem než řeky, pramenící v Pardubickém kraji. Možná trochu patriotismus, leč v tomto případě asi oprávněný. Neboť občané Podlesí, Malé Moravy a dalších obcí zde na Hanušovicku opravdu mají blíže spíše na Moravu. "Olomouc by nás asi podržela, ale Pardubice nás nechají plavat," spekulují muži nad pěnivým mokem hanušovického piva Holba v hospodě u zastávky Podlesí. Ale dost národnostních sporů! Jak vypadá trať Hanušovice - Dolní Lipka, konkrétně jedno z jejích nádraží - Podlesí - dnes? Pohled je značně neutěšený. Chátrající skladiště, opuštěná manipulační kolej i s dlouho nepoužívanou výhybkou a výkolejkou, zatlučená okna a dveře na nádraží - a nikde nikdo. Konec světa, řeklo by se. Lidé zde však žijí a chtějí cestovat a nebýt závislí na autobusových společnostech, které hledí jen na své zisky. "Nechejme spoluobčany rozhodnout, jaký dopravní prostředek si zvolí k dopravě za prací, do čkol, či na výlety! Podpořme tuto podhorskou trať jako nejspolehlivější dopravní prostředek při cestě do sousedního kraje, při cestě do nemocnice v Šumperku!" - to jsou jen některé z bodů, kterými organizátoři Petice žádají poardubické úředníky ke změně záměru zrušit provoz vlaků na této trati. Vlaky zde jezdící opravdu nejsou přeplněné. Ale alespoň, i když dosti zřídka, zatím jezdí. Zatím. Jak dopadne tato trať v budoucnu, záleží teď na rozhodnutí krajských úředníků v Pardubicích. Vyslyší "hlas lidu"?

Miroslav Čáslavský

Železniční OBZOR, 6. 6. 2011

Hrobaři železnice, tak železničáři na Králicku přezdívají vedení Pardubického kraje

Nový jízdní řád (2011/2012) je už na světě! Pro obyvatele Pardubického kraje ale společnost OREDO připravila malý vánoční dárek. Na několika místech v kraji počínaje 11. prosincem nevyjedou vlaky. "...Na páteřních tratích, kde vlaků využívají tisíce občanů denně, chceme dopravu posílit a nabídnout cestujícím intervalovou dopravu jezdící ve špičkách i po třiceti minutách. Naproti tomu na těch úsecích tratí, kde za celý den ve vlaku cestuje jen velmi málo lidí, hodlá Pardubický kraj nasadit autobusy zajišťující lepší dostupnost území a také levnější provoz," stojí v dopise, kterým Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice, informuje veřejnost (dopis visí například na nádraží v Dolní Lipce) o chystaných změnách v dopravě. "Věřím, že nový jízdní řád 2011/2012, byť bude v mnohých oblastech našeho  výrazně změněný, přinese cestujícím - obyvatelům i návštěvníkům Pardubického kraje - zlepšení dopravní obslužnosti," píše se v závěru. "Nechci předjímat, ale zatím to na nějaké výrazné zlepšení nevypadá," říká Arnošt Juránek, výpravčí z Dolní Lipky a zastupitel města Králík. "Například od spěšných vlaků z Lichkova má jezdit nová autobusová linka Žamberk - Králíky - Červená Voda - Štíty, ale stále ještě není známa jejich definitivní podoba ani trasováníé některých linek." Ve výše zmíněném dopise náměstek hejtmana Jan Tichý uvádí, že po celou dobu přípravy jízdního řádu probíhaly desítky jednání se starosty obcí, " z nichž vzešly mnohé cenné připomínky, jež Pardubický kraj podporuje a zohlední v jízdních řádech". Podle Arnošta Juránka, kterých se těchto jednání osobně účastnil, to zase taková idylka nebyla. "Na první jednání jsem se jako zastupitel Králík vnutil, starostka ale byla nakonec ráda, že tam někoho z dráhy měla, protože na ni vychrlili spoustu technických dat," konstatuje výpravčí Juránek. "Jednání trvalo dvě a půl hodiny a na jeho konci nám rozdali knížky o Pardubickém kraji, snad aby si nás pro příště koupili, kdo ví?" krčí Arnošt Juránek rameny. Psychicky i fyzicky náročnější prý ale bylo další jednání (to trvalo sedm hodin!), kdy do Králík přijela "celá parta z Pardubic" (OREDO a zástupco kraje v čele s Janem Tichým a ředitelem krajského centra osobní dopravy v Pardubicích Michalem Štěpánem). Na tomto jednání se nakonec dohodlo, že zástupci kraje připraví variantu, jaké by to bylo, kdyby vlaky jezdily do Hanušovic i do Štítů, byť by jich bylo méně. "Téměř pro žádný z našich argumentů neměli uši a vypadalo to, jako by byli už dávno rozhodnutí a my tam museli sedět, dokud to nepochopíme," vzpomíná strojvedoucí Luděk Hajzler, který se zmíněného jednání rovněž zúčastnil. Téhož dne večer ministr Kalousek v televizi prohlásil ona památná slova o nevyplacení peněz na regionální vlakovou dopravu. "A na nás sedla totální depka, byli jsme nejen utahaní, ale i zdrcení," dodává Arnošt Juránek. Zástupci města Králíky byli tehdy varováni, že žádnou variantu, aby vlaky jezdily za krajské peníze, nikdo v OREDU vypracovávat nebude. Že prostě jen potřebné peníze na zadotování železnice rozpočítají mezi obce, přes které vede trať, a obce na to z pochopitelných důvodů mít nebudou a nezbude jim nic jiného, než rezignovat. A tak to nakonec doopravdy bylo! "Bylo celkově potřeba něco kolem 8 milionů korun pro Štíty, Červenou Vodu, Králíky, Malou Moravu a Hanušovice. V přepočtu vyšlo na obec Malá Morava nejvíce, asi 2,5 milionů korun, což je téměř polovina jejich ročního rozpočtu," vzpomíná místostarosta Králík Antonín Vyšohlíd, který zároveň šéfuje nově vytvořené dopravní komisi Rady města Králíky, která by mšla lépe ochránit dopravní zájmy obcí a řešit "komunikační problémy s OREDem". Podle konečného rozhodnutí Pardubického kraje ale vlaky na trať 024 v úseku Moravský Karlov - Štíty a Dolní Lipka - Hanušovice (025) od 11. prosince skutečně nevyjedou. Nepomohly ani petice, které v létě kolovaly po kraji. Proti zrušení vlaků se tehdy postavily čtyři a půl tisíce obyvatel (na Králicku žije necelých 10 tisíc obyvatel), ale marně. Kraj trvá na svém! I když se zase šušká, že by vlaky na trati Dolní Lipka - Hanušovice mohly jezdit, protože Olomoucký kraj údajně nesehnal dostatek autobusů: "Co vám mám k tomu říct? Buď rezignujete, a neboi se chytáte falešných nadějí, jako je tomu právě v tomto případě. Já už jsem například slyšel, že bude jezdit spěšný vlak Hradec Králové - Jeseník, ale že Pardubický kraj na to nakonec odmítl dát peníze. Také už se vykládalo, že budou Olomoučáci jezdit z Hanušovic vlakem do Dolní Lipky. Jenže Pardubický kraj jim prý řekl: ano jezděte si do Dolní Lipky, ale my vám budeme doplácet, jako by to byl autobus. Tedy ne 76 Kč za vlakokilometr, ale 17 Kč za vlakokilometr, ale všechno to je možná jenom fáma," uzavírá Arnošt Juránek.

Po redakční uzávěrce:

Louceni 01Poslední jednání o konkrétních jízdních řádech probíhala podle místostarosty Králík Antonína Vyšohlída za účasti zástupců osadních výborů obcí, představitelů dotčených obcí a zástupce firmy OREDO. "Všechny připomínky k nově navrhovaným jízdním řádům byly projednány a ve většině případů nám bylo vyhověno. Vše proběhlo v dobré pracovní atmosféře a vcelku korektně. Podařilo se zajistit potřebnou dopravní obslužnostpro naše občany do a ze zaměstnání, škol a mateřských školek. Vlakové spojení ve směru Dolní Lipka - Hanušovice bylo nahrazeno autobusovým spojem Žamberk - Hanušovice (8 párů spojů), který bude jezdit ve dvouhodinovém taktu. Autobusové spojení ve směru Štíty bylo prodlouženo až do Lanškrouna (Lichkov - Králíky - Štíty - Lanškroun, minimálně 8 párů spojů denně). Nově byly zavedeny 3 spoje na Hedeč na víkendové mše a 6 párů víkendových spojů Lichkov - Buková hora (skiareál Červená Voda). Otázkou ale je, zda navržené spoje nebudou v budoucnosti z důvodu nízkého využití zredukovány," říká Antonín Vyšohlíd. Závěrečné jednání na téma jízdní řád 2011/2012 mělo proběhnout za přítomnosti náměstka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého 24. 11. 2011 v 10 h na radnici města Králík.

Michael Mareš

Závěrečné jednání se zástupci Pardubického kraje a firmy OREDO

Třetí a závěrečné jednání na téma budoucnosti železnice v našem regionu dne 17. 5. na radnici v Králíkách bylo podstatně kratší, než předchozí, a neslo se v duchu beznaděje ze strany zastánců provozu. Krátce po druhém setkání představitelů samospráv se zástupci kraje a firmy OREDO přišlo prohlášení ministra financí České republiky, že hodlá ušetřit státní peníze snížením dotací státu na regionální vlakovou dopravu. Představitelé moravských obcí jasně deklarovali, že se zastavením železničního spojení osobními vlaky do Štítů a Hanušovic nesouhlasí. Přesto jej Pardubický kraj provedl.

OREDOtreti 01   OREDOtreti 02

Co předcházelo zastavení provozu osobních vlaků

Konec provozu razitkoV rámci takzvané optimalizace veřejné hromadné dopravy pověřilParte DL HN objednatel Pardubický kraj firmu OREDO, v níž měl 50% zastoupení, aby připravila novou koncepci dopravní obslužnosti v kraji. Podobný systém, kdy vlaky tvořily páteř dopravní sítě a na jednotlivá "dopravní hnízda" navazovaly autobusové linky, již fungoval v Královehradeckém kraji.Prvním setkáním s představiteli Pardubického kraje a firmy OREDO se zástupci měst a obcí v regionu předcházelo několik nesouhlasných usnesení zastupitelstev a společné prohlášení starostů regionu, které shodně nesouhlasily s jakýmkoliv omezování osobní vlakové dopravy v regionu.
Následovala tři pracovní jednání, na nichž podle našeho názoru nešlo o hledání oboustranně přijatelného řešení, ale o jednostrannou prezentaci již předem stanoveného dopravního systému založeného na tvrzení, že za jeden vlakový kilometr doplácí Pardubický kraj 92 Kč, kdežto za kilometr jízdy autobusu 18 Kč. Za ústupek obcím bylo považováno, že vlak bude na trati Dolní Lipka - Štíty jezdit až do Moravského Karlova, a do Hanušovic že se z Dolní Lipky přestane jezdit úplně. Trasy, které opustí vlaky, měly být obslouženy autobusy, za jejichž přednost se uváděl větší komfort a možnost zajíždění do středu obcí. Je třeba zdůraznit, že jednoznačně proti se stavěli starostové všech tří moravských zástupců - Štítů, Malé Moravy a Hanušovic.
Tu skupinu, která i proti 4,5 tisícům podpisů pod peticí (žije zde asi 10 000 obyvatel) prosazovala změnu systému dopravní obslužnosti, vedl krajský radní pro dopravu pan Bc. Tichý, který mimo jiné proslul výrokem: "Tady jezdí vlakem tak málo lidí, že by se kraji vyplatilo jim koupit auta."
Ti, kteří se jednání 23. 2., 28. 4. a v květnu roku 2011 osobně zúčastnili, sami nejlépe vědí, v jaké atmosféře probíhala. Rádi bychom vám vše zprostředkovali formou kopií prohlášení, zápisů a znění petice právě na tomto místě.
Smutný 10. prosinec 2011 byl prozatím posledním dnem, kdy na traťové úseky Dolní Lipka - Hanušovice a Štíty - Moravský Karlov vyjel osobní vlak naposledy.

 

Prohlášení starostů obcí

V předtuše záměru Pardubického kraje utlumit osobní vlakovou dopravu na okrajových regionálních tratích, sešli se starostové dotčených měst a obcí ke společnému jednání dne 31. 1. 2011 na radnici v Králíkách. Jeho výsledkem bylo nesouhlasné Prohlášení. Na mnoha jednáních zdejších zastupitelstev byla přijímána také nesouhlasná usnesení, trvající na zachování osobní vlakové dopravy ve stejném rozsahu i v budoucnu.

Po kliknutí na symbol lupy se list zápisu zvětší.

Prohlaseni starostu 01   Prohlaseni starostu 02

 

První jednání se zástupci Pardubického kraje a firmy OREDO

K prvnímu jednání o budoucnosti osobní železniční dopravy v našem kraji mezi zástupci dotčených města a obcí na jedné straně a zástupci Pardubického kraje, organizátora dopravy a zástupcem KCOD ČD Pardubice na straně druhé, se uskutečnilo v zasedací místnosti zastupitelstva města Králíky dne 23. 2. 2011. Na něm zástupci kraje prezentovali a zdůvodňovali proč chtějí razantně změnit dosavadní systém dopravní obslužnosti. Celý text zápisu najdete v níže uvedených odkazech.

Po kliknutí na symbol lupy se příslušný list zápisu zvětší.

OREDOprvni 01   OREDOprvni 02   OREDOprvni 03   OREDOprvni 04

 

Druhé jednání se zástupci Pardubického kraje a firmy OREDO

K druhému jednání se výše uvedení zástupci obcí a Pardubického kraje, vedeného Bc. Janem Tichým, sešli opět na radnici v Králíkách. Tentokrát bylo téměř pětihodinové sezení místy velmi bouřlivé, protože se jej spolu se starosty měst zúčastnili také zástupci odborné železničářské veřejnosti. Namísto výčtu toho, o co méně vlaků a autobusů by v tomto regionu jezdilo, kdyby byl zachován stávající či redukovaný objem peněz na dopravní obslužnost v regionu, vyčíslili zástupci firmy OREDO, kolik by naopak musely obce zaplatit milionů korun ročně ze svého rozpočtu, aby vlaky jezdily v nezměněném množství. Atmosféru "jednání", které bylo spíše jednostranným diktátem, nejlépe dokládá přiložený zápis.

Po kliknutí na ikonu lupy se příslušná stránka zápisu zvětší.

OREDOdruhe 01   OREDOdruhe 02   OREDOdruhe 03   OREDOdruhe 04   OREDOdruhe 05

OREDOdruhe 06   OREDOdruhe 07   OREDOdruhe 08   OREDOdruhe 09   OREDOdruhe 10