Naše tratě v roce 1939

Mapa1939Reprodukce mapy z roku 1939 je situačním náčrtkem tehdejšího říšského ředitelství Breslau (dnes Wrocław). Výřez zobrazuje nejenom naše tratě, ale je zde už také znázorněna trasa dálnice, kterou v tomto kraji Němci nejen plánovali, ale na mnoha úsecích již také začali budovat. Výřez mapy jsme získali z knihy Aleše Filipa "130 let železnice pod Orlickými horami", vydané v roce 2004 nakladatelstvím K-REPORT.

Železniční mapka z roku 1893

Mapa 1893 MVýřez z Železniční mapky z roku 1893 je zajímavý z mnoha důvodů. Vedle národnostního rozhraní a zemských hranic je zde zaznačena trasa tehdy již existující Moravské pohraniční dráhy. S ohledem na historické skutečnosti a plánování trasy lokálky z Králík do Hoštejna, je velmi zajímavé také plánované trasování železničního spojení z Králík na jih, směrem na Šilperk (Štíty), ale s cílovou stanicí v Zábřehu.

Z mapy Německých říšských drah

Sudetenland 01Na výřezu z mapy Německých říšských drah z roku 1944, pro Slezsko a Sudetenland, je zobrazen nám nejbližší úsek trati č. 154 Breslau - Olmütz (dnes Wrocław - Olomouc) a štítecké lokálky Nierder Lipka - M. Schildberg č. 154m. Na mapce je dobře viditelná spojka Orlice, která sloužila v době války mezi Dolní Lipkou a Lichkovem.

Letecké snímkování v roce 1953

Následná unikátní kolekce leteckých snímků z roku 1953 poskytuje velmi zajímavý obraz bezprostředního okolí stanic a zastávek na trati z Hanušovic do Dolní Lipky. Mnoho staveb v dnešní krajině již nenajdete, změnilo se i polní hospodaření. Zmizela malá políčka, nahradily je zcelené zemědělské plochy. Jen naše trať stále vede stejnými místy...

Hanušovice

ORT Hanusovice02

Odbočka Morava

ORT OdbockaMorava02

Vlaské

ORT Vlaske02

Podlesí

ORT Podlesi02

Červený Potok

ORT CervenyPotok02

Prostřední Lipka

ORT ProstredniLipka02

Dolní Lipka

ORT DolniLipka02

Mapka místní dráhy Dolní Lipka - Štíty

Mapa StiteckaJeden z mnoha situačních plánků místní dráhy Dolní Lipka - Štíty, znázorňující polohu dopraven, zastávek a nákladišť, spolu s obcemi v bezprostředním okolí trati.

Mapa nadmořských výšek stanic a zastávek

Mapy vyskyPřiložený výřez mapy železniční sítě České republiky z portálu SŽDC je zajímavým srovnáním nadmořských výšek jednotlivých traťových úseků u nás a v bezprostředním okolí. Nejvýše položenou stanicí v naší zájmové oblasti je Červený Potok s nadmořskou výškou 605 m. Zbývá jen dodat, že hranice obvodů Oblastního ředitelství Hradec Králové a Oblastního ředitelství Olomouc leží mezi Podlesím a Červeným Potokem v km 83,899.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Československo - průvodce pro automobilisty 1932

Mapa 1932Automobilový průvodce Republiky československé neposkytuje, s ohledem na velikost první republiky, mapy s příliš podrobným rozlišením, pro nás jsou ale velmi cenným dokladem tehdejšího pomístních názvů a jmen. Zde je výřez bezprostředního okolí tratě Hanušovice - Dolní Lipka. Mapa je z roku 1932, kdy bylo sou sední Kladsko součástí Německa, proto má Mezilesí název Mittelwalde.

Kliknutím na obrázek mapku zvětšíte.

Trať na turistické mapě z roku 1977

Mapa 1977Turistické mapy byly v dobách tzv. reálného socialismu hlavním dostupným orientačním prostředkem pro mnoho občanů naší vlasti. Přinášíme vám výřez z turistické mapy Jeseníky, která v měřítku 1:100 000 vyšla u vydavatelství Kartografie Praha v roce 1977. Už z ní je patrné, že všechny turistické stezky, které jako barevné nítě protkávají kouzelnou krajinu kolem železniční tratě z Hanušovic do Dolní Lipky, jsou směrovány přes a nebo z železničních stanic a zastávek. Nejeden pravý turista vám i dnes řekne, že na tůry do vzdálených míst se vždycky jezdilo vlakem.

Po kliknutí na obrázek mapu zvětšíte.

Moravská pohraniční na ortofotomapách z roku 2002

Zde naleznete několik stanic, zastávek a nákladišť z leteckého snímkování v roce 2002. Pr úplnost jsme soubor leteckých snímků doplnili o Hanušovice, odbočku Moravu a zastávku Vlaské (Earth, 2013). Kliknutím na symbol lupy snímek zvětšíte.

 

Železniční stanice Hanušovice

Orto HanusoviceZ praktických důvodů byl snímek železniční stanice směrově natočen, sever je vpravo. Na fotografii je zřetelné kolejiště stanice, vpravo pak rozbočení tratí směr Dolní Lipka (a Staré Město pod Sněžníkem), níže pak trať do Jeseníku. Mezi nimi jsou patrny základy bývalého pomocného lokomotivního depa. Snímek zachycuje nejen staniční budovu a její bezprostřední okolí, ale také centrum města se základní školou. Vlevo nahoře je vidět areál pivovaru Holba s vlastní železniční vlečkou a zcela vlevo řeka Morava.

Odbočka Morava

Orto OdbockaNa novějším leteckém snímku je zachycena bývalá odbočka Morava, která je nyní součástí železniční stanice Hanušovice. Na snímku je nejen dobře viditelné rozdvojení tratí (vlevo směr Dolní Lipka, vzhůru do Starého Města pod Sněžníkem), ale také soutok Moravy a Krupé, silniční křižovatku a blízký kamenolom.

 

 

 

 

 

Zastávka Vlaské

Orto VlaskeSnímek zobrazuje bezprostřední okolí zastávky. Vidíme zastíněné kolejiště, budovu zastávky Vlaské a nedaleký bývalý strážní domek, obytný dům pod zastávkou a blízkou silnici z Králík do Hanušovic.

 

 

 

 

Nákladiště zastávka Podlesí

ORTO PO1Fotografie zachycuje někdejší železniční stanici Podlesí a oba přejezdy v km 77.904 a 78.307, ve směru na Dolní Lipku. Viditelná je i část přilehlé pily, která patřila k významným zákazníkům zdejší stanice. 

 

 

 

 

  

Nákladiště zastávka Červený Potok

ORTO CPAž do zastavení provozu osobních vlaků, byl Červený Potok železniční stanicí. Na snímku je i manipulační sklad lesního závodu, který patří k nejvýznamnějším zákazníkům na trati. Obsluhu zde provádí manipulační vlaky z Dolní Lipky. 

 

 

 

 

Zastávka Prostřední Lipka

ORTO PLFotografie zachycuje zastávku Prostřední Lipka a její bezprostřední okolí, především krajsou silnici III. třídy od Králík. 

 

 

 

Železniční stanice Dolní Lipka

ORTO DLSnímek zachycuje areál železniční stanice a jejího bezprostředního okolí, především pak rozbočení tratí ve směru Hanušovice a Štíty.

 

 

 

Bývalá spojka Orlice

ORTO SOOdbočka Orlice umožňovala v období druhé světové války přímou jízdu vlaků z Dolní Lipky do Mittelwalde (dnes Mezilesí) bez otáčení lokomotiv v Lichkově. Po válce byla spojka demontována. Dodnes je však v terénu patrno, kudy vedl železniční násep. V roce 2002 zde ještě nebyl vybudován protipovodňový poldr.

mapa