Sklonové poměry na trati Štíty - Dolní Lipka

Na přiloženém grafu jsou znízorněny oficiální sklonové poměry na dirigované trati Štíty - Dolní Lipka s orientační polohou dopraven a zastávek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Sklony D3.jpg)Sklony D3.jpg[ ]573 Kb

Situační náčrtek trati

V příloze najdete ve formátu JPG oficiální pomůcku dirigujících dispečerů v Dolní Lipce - situační náčrtek, kde jsou zaznamenány kilometrické polohy dopraven a zastávek, čísla a délky kolejí, kilometrické polohy a čísla přejezdů apod.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Situacni nacrt DL-ST.JPG)Situacni nacrt DL-ST.JPG[ ]502 Kb

Umístění stanovišť s traťovým telefonem

Přiložená tabulka uvádí lokace traťových telefonů v dopravních kancelářích dopraven D3, v kancelářích komerčních pracovníků i na samostatných stojanech na trati.

TLF Stity

 

Profil trati Dolní Lipka - Štíty

TP profil StityPřiložená tabulka uvádí podrobný soupis všech mostů, nadjezdů a propustů s jejich kilometrickou polohou a světlostí. Přestože byl seznam pořízen z dokumentace platné v roce 1994, obsahuje také údaj o kilometrické poloze kamenného nadjezdu mezi Dolní Orlicí a Červenou Vodou, který byl pro havarijní stav stržen.

Sklonové poměry na trati Dolní Lipka - Štíty

TP sklony StityPřiložená tabulka je podrobným soupisem všech kilometrických poloh, kde se mění stoupání či klesání trati spolu s uvedenou délkou v metrech, po jakou daný sklon trati trvá. Pro snadnější orientaci jsou zde uvedeny polohy dopraven, zastávek a nákladišť.

Přejezdy na trati Dolní Lipka - Štíty

TP prejezdy StityV přiložené tabulce najdete aktuální seznam všech přejezdů a jíných křížení na trati Dolní Lipka - Štíty, jejich kilometrickou polohu, evidenční označení i způsob jejich zabezpečení.

Podélný profil a poloha dopravních bodů

TP sklontrati Stitecka

Podélný profil trati Dolní Lipka - Štíty

Následující jednoduchý náčrtek, z brožury vydané u příležitosti 85. výročí trati, zobrazuje sklonové poměry na trati Dolní Lipka - Štíty.

Podelny profil DL ST