Naše poděkování

Po týdnech příprav skončily oslavy naší Moravské pohraniční dráhy, která před 140 lety propojila moravský Šternberk s Králickem. Jejich vyvrcholením byl příjezd zvláštního parního vlaku k nám do Dolní Lipky a jeho krátký zájezd do Králík. Celou akci provázel nejen bohatý program, ale bohužel také to nejhorší počasí, jaké jsme si mohli přát. Přesto si jízdu vlaku z Hanušovic a jeho příjezd k nám do Dolní Lipky nenechalo ujít na čtyři sta lidí!

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za zájem nejen jim, ale také za práci celé armády nadšenců a dobrovolníků. Přestože je vždy velmi těžké na nikoho nezapomenout, naše velké poděkování za materiální pomoc a záštitu nad akcí v cílové stanici si zaslouží Město Králíky, reprezentované jeho místostarostou panem Antonínem Vyšohlídem. Za vodu pro dozbrojení lokomotivy velmi děkujeme obci a SDH Lichkov a také SDH Králíky. Za občerstvení v deštivém počasí děkujeme králickým sportovcům. Vojenskému muzeu Králíky, Letohradskému železničnímu klubu a panu Františku Pechovi děkujeme za velmi zajímavé výstavy, panu Martinu Kalouskovi za potěšení z jízdy na šlapací drezíně, panu Jaroslavu Šabatovi z Králík za transparent a Ondrovi Chmelíkovi za stylové původní označení stanice "Grulich - Králíky", které nám alespoň na okamžik připomenulo více než stoletou historii této trati. Nechceme zapomenou ani na dolnolipecký osadní výbor, který nám přispěl na výzdobu nástupiště. Gymnáziu a základní škole Králíky, Základní škole Červená Voda a králickému městskému úřadu děkujeme za pomoc s výstavami a orchestru Základní umělecké školy za báječnou atmosféru. Děkujeme členům občanského sdružení Šternbersko za to, že do Dolní Lipky přijeli a my je mohli uvítat jako hosty z místa, odkud naše trať vychází. Železničářům, kteří byli onu sobotu ve službě, děkujeme za trpělivost a členům Volného sdružení příznivců historie železnice za to, jak se starali o pohodlí a bezpečnost cestujících. Děkujeme také všem členům klubu Moravská pohraniční, kteří zvládli organizaci celé akce v cílové stanici a také panu Viktorinovi a panu Otevřelovi z KCOD Českých drah v Olomouci za skvělou spolupráci od prvních příprav až po finále oslav.

Předem také děkujeme všem, kteří obohatí náš videoarchiv a fotoarchiv týkající se nejen dne, kdy jsme slavili významné jubileum někdejší Moravské pohraniční dráhy.

Vám všem, kdo jste přiložili ruku k dílu, ještě jednou upřímně děkujeme.

Řazení zvláštního vlaku podle rozkazu o jízdním řádu

Organizátoři oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy Krajské centrum osobní dopravy v Olomouci nakonec zesílili soupravu slavnostního zvláštního vlaku, který bude vypraven v 7.35 hod ze stanice Olomouc hl. n. Z vydaného rozkazu o jízdním řádu č. 120 CDP Přerov vybíráme:

- ze stanice Šumperk do Dolní Lipky bude vlak řazen takto:

vlakové hnací vozidlo parní lokomotiva 534.0432 (+ tendr 935.1102) ze ŽST Olomouc hl. n. komínem vpřed + 1 WLAB + 6 Be/Bi + vložené hnací vozidlo ř. 735.007 + 3 Ce/Ci + 1 BDlm + MV 801.101 (M131.101),

- po posunu v Dolní Lipce pojede ve 13. 53 hod. do Králík vlakové hnací vozidlo parní lokomotiva 534.032 (+ tendr 935.1102) komínem vzad + 801.101 (M131.101) + 1 BDlm + 3 Ce/Ci,

- z Králík do Dolní Lipky ve 14. 20 hod. pojede vlakové hnací vozidlo parní lok. 534.0432 (+ tendr 935.1102)

 komínem vpřed + 3 Ce/Ci + 1 BDlm + 801.101 (M131.101),

- v Dolní Lipce bude souprava znovu přeřazena, parní lokomotiva bude zbrojit vodu z hasičských cisteren (viz program pro cestující vlaku a hosty akce),

- z Dolní Lipky bude vlak odjíždět v 16.39 hod. směr Hanušovice v tomto řazení: vlakové hnací vozidlo parní lokomotiva 534.0432 (+ tendr 935.1102) komínem vzad + 1 WLAB + 6 Be/Bi + vložená lokomotiva řady 735.007 + 3 Ce/Ci + 1BDlm + 801.101 (M131.101).

Ze Šumperka do Olomouce pojede vlaková parní lokomotiva opět komínem vpřed. Příjezd do Olomouce ve 22.25 hod.

Malá obrazová pozvánka

Jako doplnění naší tiskové zprávy (v odkazu PRO TISK) přikládáme malou obrazovou pozvánku na akce, které jsou pro vás připraveny v Dolní Lipce u příležitosti oslav výročí trati Šternberk - Dolní Lipka. Vedle návštěvy mobilní expozice Vojenského muzea Králíky si můžete vyzkoušet jízdu na šlapací drezíně, pro malé i "velké" děti je připravena zajímavá expozice ve výstavním voze Letohradského železničního klubu. Nezapomeňte - sobota 14. září 2013 od 13.00 hod. v železniční stanici Dolní Lipka.

Pozvanka 01   Pozvanka 02   Pozvanka 03

Pozvanka 04   Pozvanka 05   Pozvanka 06   Pozvanka 07

Pozvanka 08   Pozvanka 09   Pozvanka 10

Pamětní dopisnice

DopisniceU příležitosti oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy vydal Letohradský železniční klub dopisnici s pamětním předtiskem (viz příloha). Vydáno bylo omezené množství kusů. Poslední z nich budou k dośtání ve výstavním voze LŽK na oslavách dne 14. září 2013 v Dolní Lipce.

Možnosti parkování v Dolní Lipce - parking

Bezprostřední okolí železniční stanice Dolní Lipka poskytuje jen omezené možnosti parkování, proto je ideální se na místo oslav dopravit vlakem a tuto starost si ušetřit. Při dodržení všech pravidel silničního provozu je však možné využít prostoru kolem místní komunikace vedoucí v sousedství staničního skladiště s rampou, popřípadě parkovací plochy v sousedství obecní klubovny a prodejny s levným textilem. Všechna místa volného parkování (free parking) jsou vyznačena v přiloženém plánku rozmístění jednotlivých výstavních expozic.

UPOZORNĚNÍ - Prosíme vás, abyste neparkovali v prostoru příjezdové komunikace k vodárně a neznemožnili tak její průjezdnost pro hasičské cisterny. V prostoru mezi vodárnou a točnou dojde využitím těchto cisteren ke zbrojení lokomotivy vodou. Děkujeme.

Parking

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Parking.jpg)Parking.jpg[ ]326 Kb

Invitations

Dny železnice 2013 ENG   Výstava Pecho 2013

Plánek rozmístění jednotlivých výstav v Dolní Lipce

Planek Dolní Lipka 140 let MPD A4 - webV příloze a ke stažení zde najdete situační plánek cílové stanice zvláštního vlaku - Dolní Lipky. Je zde zaznačeno umístění jednotlivých výstav a atrakcí. Těšit se můžete na výstavu Historie výdeje jízdenek a výstavu Letohradského železničního klubu (ve speciálně upravených železničních vozech blízko původní točny z roku 1873), speciální motorovou drezínu na vlečce Autodoprava Kaplan a na mobilní výstavu s bojovou technikou Vojenského muzea Králíky. Na nástupišti najdete panely s výstavou našeho klubu a v blízké obecní klubovně za státní silnicí také fotografickou výstavu Františka Pecha "Ze světa železnice" se stovkou velkoformátových snímků, doplněnou např. dobovými plány kolejišť atd. Na nástupišti vám rovněž pro dobrou náladu zahraje orchestr ZUŠ Králíky i potulný zpěvák. A nezapomeňte - oslavy probíhají v duchu 30. let minulého století (to pro ty, kteří nás chtějí překvapit dobovým kostýmem). Jste srdečně zváni.

Oficiální plakát a leták k oslavám

RDŽ 2013-140 let MGB plakátPořadatel letošních oslav 140 let někdejší Moravské pohraniční dráhy, Krajské centrum osobní dopravy Českých drah v Olomouci, vydal oficiální plakát a leták s úplným programem oslav. Ke stažení jej ve formátu JPG naleznete v příloze tohoto článku.

Pozvánka na výstavu fotografií

V rámci blížících se oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy chystá náš klub několik akcí. Jednou z nich je také výstava celé stovky unikátních velkoformátových fotografií hanušovického fotografa, člena FISAIC-ČD a klubu Moravská pohraniční, Františka Pecha v Obecní klubovně v Dolní Lipce, nedaleko nádraží. Výstava bude doplněna také dobovými plány kolejišt okolních stanic a dopraven štítecké lokálky a dalších zajímavostí.

V obecní klubovně bude rovněž vymezen prostor pro pozvané hosty V.I.P.

Pozvanka Pecho 2013

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Fr Pecho_výstava 2013.pdf)Fr Pecho_výstava 2013.pdf[ ]2454 Kb

Přípravy oslav v plném proudu

KremakTermín oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy byl již dříve stanoven na sobotu 14. září 2013. Ve středu 12. 6. se sešli organizátoři z KCOD Českých drah v Olomouci se zástupcem našeho klubu na první schůzce, týkající se programu v cílové stanici bývalé MGB v Dolní Lipce. Jejím účelem byla obhlídka stanice, zajištění programu pro cestující zvláštního vlaku a programu v Dolní Lipce. V uvedený den oslav bude z Olomouce hl. n. vypraven nostalgický vlak, vedený legendárním Krémákem - lokomotivou řady 534.0432 s šesti osobními vozy řady Ce. Vlak budou doprovázet členové Volného sdružení příznivců historie železnice z Chornice. Akce se ponese v duchu atmosféry třicátých let minulého století.Osobni vuz Ce Jízdní řád vlaku, jedoucího v trase Olomouc - Šternberk - Šumperk - Hanušovice - Dolní Lipka, bude připraven ke zveřejnění v polovině srpna. Plánuje se také krátký zájezd s několika vozy do Králík. V Dolní Lipce dojde ke zbrojení lokomotivy vodou, proto je velká pozornost věnována programu pro účastníky akce (prohlídka stanice, výstavy, občerstvení). Připomínáme, že od 1. července je pro zájemce k dispozici pamětní razítko, v našich končinách v osobní pokladně v Hanušovicích a u výpravčího v Dolní Lipce. 

Pamětní razítko ke 140 letům Moravské pohraniční dráhy

Krajské centrum osobní dopravy Českých drah v Olomouci zadalo výrobu pamětního razítka, které bude vydáno u příležitosto oslav 140 let někdejší Moravské pohraniční dráhy. Autorem grafického návrhu, schváleného 1. 3. 2013, je pan Marek Říha, jednatel Volného sdružení příznivců historie železnice (www.vsphz.cz). Hlavním motivem razítka je jedna z původních lokomotiv Moravské pohraniční dráhy s názvem Liebau (Libina), která byla u ČSD přeznačena na řadu 307.0. Bylo vyrobeno pět kusů razítek. Jejich otisk bude možné od 1. července 2013 získat v osobních pokladnách železničních stanic Šternberk, Šumperk, Hanušovice a u výpravčího v Dolní Lipce. Jedno z razítek bude k dispozici také ve zvláštním vlaku v průběhu oslav, které se uskuteční 14. září 2013. Bližší informace o razítku naleznete na adrese:  http://www.vsphz.cz/razitka/r2013.php

Razitko 140

Pohlednice vydaná u příležitosti oslav

Na sobotu 14. září 2013 se už nyní pomalu připravují organizátoři oslav 140 let Moravské pohraniční dráhy. Přispěje k nim i hanušovický fotograf František Pecho, a to nejen výstavou svých velkoformátových fotografií, ale také vydáním speciální pohlednice. Je na ní zachycen manipulační vlak, vedený lokomotivou řady 423.009, před ještě mechanickým vjezdovým návěstidlem železniční stanice Dolní Lipka, ze směru od Červeného Potoka. Zmíněná pohlednice, jejíž náhled vám zde přinášíme, bude spolu s tímto pamětním razítkem k dispozici až na zářijových oslavách.

Card pecho 01   Card pecho 02

Oslavy výročí Moravské pohraniční dráhy

Letos tomu bude 140 let, co na trať někdejší Moravské pohraniční dráhy vyjel ze Šternberka do dnešní Dolní Lipky (dříve nádraží Grulich-Králíky) první vlak. Významné výročí si jistě zaslouží naši pozornost. Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o přípravách oslav, na nichž se svým dílem bude podílet také klub Moravská pohraniční.

Termín oslav byl zatím stanoven na:

sobotu 14. září 2013