Náklady na provoz našich tratí

Správa železnic zveřejnila náklady na zajištění provozuschopnosti nejen našich tratí, a to v letech 2017-2020. 23 km dlouhý úsek Lichkov - Dolní Lipka - Štíty si vyžádal 8 286 000 Kč, 20 km úsek Hanušovice - Dolní Lipka 10 568 000 Kč a staroměstská lokálka celkem 16 797 000 Kč.

Poděkování za kalendáříky na rok 2022

Také v letošním roce vydává náš klub kartičkové plánovací kalendáříky. Objeví se na nich fotografie historických lokomotiv Františka Pecha a logo Moravské pohraniční. Zvláštní poděkování patří i Vítkovi Stanovskému, který vydání kalendáříků inicioval.

Odešel nám Standa Skála

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v neděli 28. dubna 2019 pan Stanislav Skála, strojvedoucí PLD Šumperk, a to ve věku nedožitých 54 let. Poslední rozloučení se koná 2. května ve 12.00 hod. v obřadní síni šumperského krematoria. Čest jeho památce.

Červenopotocký kamenný most šel k zemi

Kamenný most v Červém Potoku nechalo v rámci probíhající výluky na trati Hanušovice - Červený Potok strhnout město Králíky jako jeho vlastník. Důvod je zcela stejný jako před téměř dvaceti lety - údajná elektrifikace trati. Přitom se veřejně píše a mluví jen o záměru elektrifikovat úsek Lichko - Štíty (více v odkazu Z TISKU. Stav z 15. září 2021 zachytil fotograf Jaroslav Kosek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Most_CP_01.JPG)Most_CP_01.JPG[ ]148 Kb
Stáhnout tento soubor (Most_CP_02.JPG)Most_CP_02.JPG[ ]143 Kb
Stáhnout tento soubor (Most_CP_03.JPG)Most_CP_03.JPG[ ]377 Kb

Zemřel Pavel Kylar

25. dubna 2019, ve věku 67 let, zemřel bývalý signalista ŽST Dolní Lipka pan Pavel Kylar. Poslední rozloučení se koná 3. 5. od 15.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. Čest jeho památce.

Jízdní řád letošních Sněžníků

Také letos se na trať do Hanušovic a zpět vydají historické vlaky známé jako Králický Sněžník, provozované Muzeem starých strojů v Žamberku pod patronací Pardubického kraje. Jízdní řád najdete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Jizdni_rad_2021 (5).pdf)Jizdni_rad_2021 (5).pdf[ ]443 Kb

O smlouvě kraje s Leo Expressem

Některé detaily o uzavřené smlouvě Leo Expressu s Pardubickým krajem zveřejnil server zdopravy.cz. Článek najdete pod titlkem "Leo Express má platit i za zpoždění, za která nemůže. I za vulgární mluvu" v odkazu Z TISKU.

Chystá se zrušení Hanušovic zastávky?

Hanušovice zastávka je zřejmě trnem v oku tvůrcům jízdních řádů. Vlak zde zastavuje už dnes pouze na znamení a opravdu minimálně, ale stále to je hlavní možnost dopravního spojení pro obyvatele, turisty a dnešní i budoucí zaměstnance blízkého kamenolomu. Jak jinak si vysvětlit návrh jízdního řádu, kde má zastávka proškrtnuté časové údaje? Má jít o nějakouc časovou úsporu? Půlminuty? V kraji, kde se nespěchá? Dotčení cestující s nadějí věří, že se o další existenci zastávky zasadí město Hanušovice. Návrh jízdního řádu najdete zde:

https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20210614-zeleznicni-jizdni-rady-2021-2022/

Výroční aršík známek

Výroční aršík poštovních známek k letošním 120 letům trati Dolní Lipka - Štíty vydal hanušovický fotograf a člen klubu Moravská pohraniční František Pecho. Autorem grafického návrhu je Vít Stanovský. Bohužel všech deset kusů je beznadějně rozebráno.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Arsik_120_let_Stity.jpg)Arsik_120_let_Stity.jpg[ ]329 Kb

ŽST Dolní Lipka po výluce

30. dubna skončila rozsáhlá výluka stanice v Dolní Lipce, po níž nejen zmizely dvě kusé koleje a dvě výhybky, ale změnily se například i užitečné délky kolejí, jak je patrné z přiloženého plánku stanice.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Plan stanice DL-2021.jpg)Plan stanice DL-2021.jpg[ ]132 Kb

Leo Express na netu

Od nového GVD budou tratě Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr a Dolní Lipka - Hanušovice, na objednávku Pardubického kraje, obsluhovat osobní vlaky firmy Leo Expres. Vše podstatné o současnosti, vozovém parku, plánech a návrzích jízdních řádů pro roky 2019-2020 najdete na adrese: https://www.leoexpress.com/cs/provoz-orlicko

V odkaze z tisku najdete také dva články o Leo Expressu ze stránek zdopravy.cz

Hanušovický zpravodaj o bývalém depu

Hanušovický zpravodaj přinesl ve svém dubnovém čísle zajímavý článek o historii lokomotivního depa v Hanušovicích a plánech na jeho revitalizaci. Viz příloha.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Hanusovicky_zpravodaj_21_04.pdf)Hanusovicky_zpravodaj_21_04.pdf[ ]4333 Kb

Historie tratě Hanušovice - Głuchołazy

V odkazu HISTORIE/Historie tratě najdete stať Petra Holínky, věnovanou historii trati, která na někdejší Moravskou pohraniční navazuje v Hanušovicích a svůj cíl má v polských Głuchołazech. Článek vycházel na pokračování v Hanušovických novinách.

Nepřetržitá výluka v Dolní Lipce

Ve dnech 15.-30. 4. 2021 probíhá nepřetržitá výluka na trati Lichkov - Štíty a Dolní Lipka - Červený Potok. Samotné výlukové práce se týkají samotné ŽST Dolní Lipka. Sneseny byly výhybky č. 7 a 8, zcela zrušeny kusé koleje 5a a 5b, vyměňovány jsou pražce pod některými výhybkami a opravován je i železniční přejezd v km 89,978 (0,290). Dokumntační snímky Arnošta Juránka jsou ze 17. dubna.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vyluka_01.JPG)Vyluka_01.JPG[ ]69 Kb
Stáhnout tento soubor (Vyluka_02.JPG)Vyluka_02.JPG[ ]124 Kb
Stáhnout tento soubor (Vyluka_03.JPG)Vyluka_03.JPG[ ]108 Kb
Stáhnout tento soubor (Vyluka_04.JPG)Vyluka_04.JPG[ ]107 Kb

Zástupci MP na výroční schůzi Letohradského železničního klubu

V sobotu 9. 2. 20019 se zúčastnili spoluzakladatelé klubu - Ondra Chmelík a Arnošt Juránek - výroční schůze Letohradského železničního klubu. V rámci diskuze představili přítomným cíle našeho klubu. Bylo dohodnuto ustavení společné skupiny pro organizaci a koordinaci oslav 120 let trati Dolní Lipka - Štíty.

Emil Kania, spoluzakladatel klubu, v magazínu Arriva

Spoluzakladateli našeho klubu Emilu Kaniovi je věnováno několik stránek v časopise skupiny Arriva s názvem ARREVUE v č. 1/2021. Ke stažení je celý magazín na níže uvedené internetové adrese.

Přílohy:
Přístup k této URL (https://www.arriva.cz/cs/o-spolecnosti/media/casopis-arrevue)casopis-arrevue[ ]0 Kb

Zemřel vlakvedoucí pan Jan Janků

V pátek 1. února 2019 jsme se naposledy rozloučili s panem Janem Janků (97 let), vlakvedoucím ČSD ve výslužbě, pamětníkem návštěvy prezidenta Edvarda Beneše v Hanušovicích v roce 1938.

PF 2021

Do nového roku přejeme všem svým členům a příznivcům pevné zdraví a vše dobré. Pevně věříme, že epidemiologická situace v naší zemi nám brzy umožní vzájemné setkání. Vaše Moravská pohraniční

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PF-2021.jpg)PF-2021.jpg[ ]250 Kb

Leo Express se prezentoval v Lichkově

Na svou prezentaci přijel soukromý dopravce Leo Express v sobotu 5. 1. 2019 do Letohradu, Jablonného nad Orlicí a Lichkova, a to s vlakovou soupravou, s kterou hodlá již od příštího grafikonu jezdit z Pardubic do polské Wrocławi. Hodinový pobyt v Lichkově byl příležitostí k neformálnímu setkání, mimo jiných, s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D, představiteli dopravce Peterem Köhlerem a Jindřichem Škripkem, starostou Králík Ing. Václavem Kubínem, místostarostou Antonínem Vyšohlídem a starostou Lichkova Mgr. Romanem Richtrem. Připomeňme si, že Leo Express nahradí České dráhy a. s. také na trati z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora a zatím pouze o víkendech i na trati Dolní Lipka - Hanušovice.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Leo_1.jpg)Leo_1.jpg[ ]89 Kb

Staroměstský Mikuláš 2020

V odkazech Z tisku najdete článek s 16 fotografiemi o letošním Staroměstském Mikuláši.

20. listopadu zemřel Jaroslav Březina

Jardu jsem poprvé potkal před deseti roky jako čerstvý zácvikant na řadě 799. Tou dobou nic nenasvědčovalo tomu, že bychom mohli být kamarádi, ale jen kolegové, kteří se budou míjet při předávání hnacího vozidla. Jenže osud tomu chtěl naštěstí jinak a v Hanušovicích už jsme si tykali.
Jarda byl milovník všeho, co jezdilo po kolejích. Logo Tatry ho provázelo celým životem a technické věci měl jednoduše v malíčku, což jsem mu upřímně záviděl. Byl to rovnej chlap s obrovským železničářským srdcem, který se dokázal zasmát i mému humoru.
Když jsem ho naposledy prosil, jestli by se s námi šel vyfotit na společnou fotku, odpověděl, že nemá tou dobou vycházky, ale zkusí se domluvit s doktorkou. Moc jsem tomu nevěřil. Kdo by přišel po operaci kvůli bláznivému nápadu jednoho fíry. A vidíte, on přišel.
Pokud existuje někde železniční nebe, tak by tam Jarda měl dělat vedoucího instruktora a jestli se zeptáte na Jardovu osudovou ženu, je to Svatka.
Děkuji, Jardo, že jsem Tě poznal, budeš nám všem chybět. Tom

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Březina.jpg)Březina.jpg[ ]50 Kb

Budoucnost našich lokálek

V tiskové zprávě z 20. srpna 2020 nastínilo vedení Správy železnic koncept na zabezpečení tratí se zjednodušeným řízením provozu, kde se jezdí podle předpisu D3. V ČR se jedná o 80 úseků na 78 tratích. Podle něj jich bude 40 převedeno na režim D1, kde budou provoz řídit výpravčí nebo dispečeři a dopravny budou vybaveny zabezpečovacím zařízením a osazeny světelnými návěstidly. Tratě s nízkou intenzitou provozu budou převedeny také do režimu D1, ale bez instalace zabezpečovacího zařízení a návěstidel, ale doprava na nich bude provozována v režimu "pouze jeden vlak na celé trati", takže celá trať bude fungovat jako jeden mezistaniční úsek. 22 traťových úseků bude ponecháno v režimu D3 s doplněním traťového souhlasu. Odjezd z dopravny bude řízen světelným krycím návěstidlem s jednoduchým traťovým souhlasem, návěstidlo bude dálkově ovládáno dirigujícím dispečerem. Do této kategorie je zařazena Štítecká i Staroměstská lokálka. O osoudu dalších 18 úseků tratí se ještě rozhoduje.

Setkání Moravské pohraniční 2018

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se na klubovém setkání sešli členové Moravské pohraniční v pivovarské restauraci v Hanušovicích. Bližší informace najdete v tiskové zprávě v odkaze PRO TISK.

Pára pod Sněžníkem 2020

Také letošní léto se neobejde bez parních vlaků Pardubického kraje, vypravovaných z České Třebové do Hanušovic. Zde najdete podrobnosti a jízdní řád:

https://www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky

Slezský Semmering slaví

Dne 15. září 2018 proběhnou oslavy významného výročí trati Hanušovice - Mikulovice. Více podrobností najdete na přiloženém plakátu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Hanusovice_Mikulovice.JPG)Hanusovice_Mikulovice.JPG[ ]1100 Kb

Letní páry do Hanušovic pod hlavičkou Leo Expresu

V odkazu "Z tisku" najdete nejnovější informace o letních jízdách parních vlaků do Hanušovic, na objednávku Pardubického raje, z odborného serveru zdopravy.cz

Hitlerův dvojník z Lichkova

Rozhlasová reportáž o dvojnících německého vůdce a jejich osudech je k poslechu zde:

https://dvojka.rozhlas.cz/hitleruv-prizrak-pravda-o-fuhrerove-smrti-a-jeho-dvojnicich-i-o-tom-z-cech-7457264

Pardubický kraj hrozí Leo Expressu výpovědí

Velkou nespokojenost s poskytovanými službami Leo Expressu vyjádřil hejtman Netolický, kraj proto v tvrdých jednáních dal firmě ultimátum do 17. ledna, dokdy musí nový soukromý dopravce na našich tratích odstranit zjištěné nedostatky. Více najdete v tomto článku Orlického deníku:

https://zdopravy.cz/pardubicky-kraj-hrozi-vypovedi-smlouvy-leo-express-39917/

Od 10. června 2018 se opět do Štítů nejezdí!

Změnou jízdního řádu, platnou od 10. června 2018, se opět zastaví doprava osobních vlaků až do Štítů. Doposud sem dojížděly tři páry vlaků denně, ale v takových časových polohách, že pro cestující, a to především pro ty, co pracují ve firmě pana Kleina, která má budovy hned vedle nádraží Štíty, byly naprosto neužitečné. Lidí vlaky proto jezdilo opravdu jen velmi málo a na zlepšení jízdního řádu, závislého na obratu motorových vozidel, se dál nijak nepracovalo. Ježdění do Štítů navíc zcela financoval Pardubický kraj, a tak se není co divit, že po nedohodě s Olomouckými partnery znovu uzavírá tuto pomyslnou vlakovou krajskou hranici. Jsme přesvědčeni, že lidí mířících do Štítů údolím Březné ze severu je stále mnoho, a proto se s novým stavem, totálním zastavením provozu osobních vlaků v úseku Mlýnický Dvůr - Štíty, nehodlá klub Moravská pohraniční smířit.

Pozor vlak a oslavy 120 let Štítecké lokálky

Internetový magazín Pozor vlak se ve svém 82. díle věnuje také oslavám 120 let tratě Dolní Lipka - Štíty. Reportáž najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=mwqDjWCo020

Vizualizace nové podoby Hanušovic a další alba

Do našich fotografických galerií byly vloženy nejen obrázky vizualizace nové podoby nádražní budovy v Hanušovicích, ale také několik nových alb našeho fotografa Ondry Chmelíky.

PF 2020

Všem svým příznivcům, přátelům a kolegům děkujeme za spolupráci v uplynulém roce, přejeme klidné prožití svátků vánočních a do nového roku plno chuti do života a pevné zdraví. Vaše Moravská pohraniční

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PF 2020.jpg)PF 2020.jpg[ ]109 Kb

Zima 2017/18 na fotografiích Františka Pecha

V odkazu Fotografie/Současnost najdete nové snímky Františka Pecha z Dolní Lipky a Hanušovic, pořízené tuto zimu. Ke zveřejnění připravujeme další fotoalba z dílny Ondry Chmelíka a Luďka Hajzlera.

Betlémské světlo

Skauti z Brna Maloměřic přivezli v soboti 21. 12. 2019 poselství Vánoc - Betlémské světlo, které prozáří nejednu domácnost v našem kraji.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Skauti.jpg)Skauti.jpg[ ]89 Kb

Velikonoce v papírně

V příloze najdete plakát s pozvánkou na akci na trati Šumperk - Velké Losiny, která se koná 31. března 2018.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Velikonoce v papirne 2018.JPG)Velikonoce v papirne 2018.JPG[ ]245 Kb

Dokument Vojtěcha Vorla ke 120 letům Štítecké lokálky

Pan Vojtěch Vorel umístil na kanál youtube.com svůj dokumentární snímek, který se vrací k jízdě parního vlaku, vypraveného u příležitosti 120 let tratě Dolní Lipka - Štíty. Naleznete jej na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=hbbmgnjPSAg

Výlukové jízdní řády 2018

V příloze aktuality najdete výlukové jízdní řády, jimiž se bude řídit náhradní autobusová doprava na úsecích trati Šumperk - Hanušovice - Jeseník a Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem.

Štítecká na PC simulátoru

Máte rádi svět počítačových her? Anebo se jako strojvedoucí chcete znovu projet například po Štítecké lokálce? I takhle dnes vypadají počítačové simulátory: https://www.youtube.com/watch?v=pds_vulEhks

Deník o plánovaném muzeu MPD

Šumperský a jesenický deník zveřejnil v pátek 23. února 2018 článek Petra Krňávka o záměru zbudovat ve zrekonstruované budově hanušovického nádraží muzeum Moravské pohraniční dráhy (viz příloha).

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Nadrazi HN.JPG)Nadrazi HN.JPG[ ]112 Kb
Stáhnout tento soubor (Nadrazi ziska ztracenou podobu.pdf)Nadrazi ziska ztracenou podobu.pdf[ ]356 Kb

Oslavy Štítecké lokálky v tisku

V odkazu Z tisku najdete čerstvé příspěvky, vracející se k oslavám 120 let trati Dolní Lipka - Štíty.

Pojedete-li do Starého Města...

... a budete-li mít trochu času navíc, máme pro vás námět na zajímavý výlet. Viz příloha aktuality.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kasárna2.PNG)Kasárna2.PNG[ ]587 Kb

Staroměstský Mikuláš 2019

V sobotu 30. listopadu zavítal do Starého Města pod Sněžníkem nejen Mikuláš s čerty, ale i pan přednosta, děti, maminky a tatínkové, jak je vidět ze společné fotografie. Více o velmi zdařilém setkání si přečtete v článku Petra Krňávka v odkazu Z TISKU.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Mikuláš2019.jpg)Mikuláš2019.jpg[ ]157 Kb

Velký Hektor na stránkách MP

Nadšenci a členové našeho klubu se pustili v Šumperku do opravy lokomotivy T 458.1, zvané Velký Hektor. Tyto stroje se vyráběly v letech 1962-1972. Lokomotiva T 458.1091 (721 091-7) byla vyrobena v únoru 1963 a dodána tehdejším ČSD do depa Praha - Střed. Lokomotivy vyšly z lokomotiv ČME 2 dodávaných do SSSR, byla to vlastně lokomotiva T 435.0 (720) s pensylvánskými podvozky a větší palivovou nádrží. Byly těžší a výkonnější. Právě v roce 1962 byly lokomotivy uvolněny pro tuzemský trh a tím vznikla řada T 458.0 pro široký rozchod do Čierné nad Tisou a na normální rozchod T 458.1. Bylo jich vyrobeno 941 v různých verzích pro SSSR, NDR, Polsko, Albánii, Irák a Indii. Pro ČSD bylo vyrobeno 290 kusů. Výkon 552 KW, tažná síla 186 kN, max rychlost 80 km / h. Hmotnost 74 tun. Motor 6S310DR. Šumperský Velký Hektor bude mít na stránkách Moravské pohraniční vlastní odkaz pro aktuality a fotogalerii. Popřejme jen, aby se opravená lokomotiva brzy vydala na naše tratě pro radost vlastníků i milovníků železnice. V odkazu Z TISKU najdete reportáž Českého rozhlasu o projektu opravy Velkého Hektora.

Oslavili jsme 120 let Štítecké lokálky

V sobotu 7. prosince 2019 jsme spolu s Letohradským železničním klubem oslavili 120 let od uvedení tratě Dolní Lipka - Štíty do provozu, a to jízdou historického vlaku z Letohradu do Štítů. Na nádraží ve Štítech přišlo až neuvěřitelné množství lidí. S tratí se loučili i železničáři Českých drah, jejichž vlaky na lokálku vyjedou 14. 12. 2019 naposledy. Odjezd páry ze Štítů doprovodil i ohňostroj. Sbohem a děkujeme! Pro zájemce vydal LŽK dopisnici, sérii pohlednic a také nezbytný almanach. K dostání jsou u pana Jiřího Adolfa - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Stity_1.jpg)Stity_1.jpg[ ]62 Kb
Stáhnout tento soubor (Stity_2.JPG)Stity_2.JPG[ ]119 Kb

PF 2018

Všem našim členům, příznivcům klubu i přátelům přejeme do nového roku pevné zdraví, štěstí v osobním životě a úsměv na tváři každý den. Autorem snímků na našem PF 2018 je Tomáš John.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (pf 2018.jpg)pf 2018.jpg[ ]1206 Kb

Setkání klubu Moravská pohraniční

Znovu po roce srdečně zveme všechny členy našeho klubu na výroční setkání do pivovarské restaurace v Hanušovicích, které se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 14:30 hod. Mimo jiné se budeme věnovat zajištění oslav Štítecké lokálky ve Štítech. Srdečně zvou zakladatelé klubu.

Betlémské světlo v Hanušovicích

V neděli 18. prosince 2017 spěšným vlakem Národního dopravce číslo 1705, který je veden v relaci Zábřeh na Moravě (odjezd v 9:31) - Jeseník, rozváželi skauti Betlémské světlo. Okno vozu bylo zřetelně označeno logem Betlémského světla. Fotografie, které najdete v příloze, jsou pořízeny v ŽST Hanušovice, kde velmi milí a ochotní skauti předávají světlo příchozím lidem.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Betlem2017_01.jpg)Betlem2017_01.jpg[ ]63 Kb
Stáhnout tento soubor (Betlem2017_02.jpg)Betlem2017_02.jpg[ ]72 Kb

Oslavy 120 let štítecké lokálky

České dráhy, a. s., Letohradský železniční klub, z. s., a náš klub Moravská pohraniční spolupořádají oslavy 120 let trati Dolní Lipka - Štíty. Do Štítů přijede 7. prosince 2019 historický vlak vedený Velkým bejčkem, s třemi "Rybáky" a zeleným bufetovým vozem. Náš klub zajišťuje program ve Štítech, kde se vlak zdrží hodinu. Více na přiloženém plakátě. Prosíme o jeho šíření a další propagaci.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (20191106_160856.jpg)20191106_160856.jpg[ ]471 Kb

Sešel se klub Moravská pohraniční

Na své prvidelné setkání se sjeli členové klubu do Hanušovic v pondělí 4. 12. 2017. Více v tiskové zprávě. Fotografie Františka Pecha z jednání najdete v odkazu Fotografie/Lidé.

Smluvní podmínky Leo Expressu

Od nového GVD, po dobu minimálně 10 let bude na našich tratích zajišťovat provoz soukromý dopravce Leo Express. V příloze této aktuali´ty můžete nahlédnout do jeho smluvních přepravních podmínek.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vlakove_SPP_Leo_Express.pdf)Vlakove_SPP_Leo_Express.pdf[ ]276 Kb

Mikuláš přijel plnou parou

Fotografie Ondry Chmelíka z letošního Mikulášského vlaku v Dolní Lipce najdete v odkazu FOTOGRAFIE/Současnost.