Budoucnost našich lokálek

V tiskové zprávě z 20. srpna 2020 nastínilo vedení Správy železnic koncept na zabezpečení tratí se zjednodušeným řízením provozu, kde se jezdí podle předpisu D3. V ČR se jedná o 80 úseků na 78 tratích. Podle něj jich bude 40 převedeno na režim D1, kde budou provoz řídit výpravčí nebo dispečeři a dopravny budou vybaveny zabezpečovacím zařízením a osazeny světelnými návěstidly. Tratě s nízkou intenzitou provozu budou převedeny také do režimu D1, ale bez instalace zabezpečovacího zařízení a návěstidel, ale doprava na nich bude provozována v režimu "pouze jeden vlak na celé trati", takže celá trať bude fungovat jako jeden mezistaniční úsek. 22 traťových úseků bude ponecháno v režimu D3 s doplněním traťového souhlasu. Odjezd z dopravny bude řízen světelným krycím návěstidlem s jednoduchým traťovým souhlasem, návěstidlo bude dálkově ovládáno dirigujícím dispečerem. Do této kategorie je zařazena Štítecká i Staroměstská lokálka. O osoudu dalších 18 úseků tratí se ještě rozhoduje.