Konec samostatné Dolní Lipky

Konec Dolní Lipky jako samostatné výkonné jednotky

Na vlastní žádost zrušil pan Jaroslav Kosek v létě roku 1994 své jmenování přednostou žst. Dolní Lipka, a tím i skončila existence stanice jako samostatné jednotky. Od 1. července 1994 včetně Podlesí a přidělených zastávek a nákladišť spadla Dolní Lipka pod žst. Lichkov, která spravovala do té doby i výhybnu Těchonín, zastávku Mladkov a personál přechodové kanceláře v polském Międzylesie. Stanice Lichkov se stala součástí Českých drah - divize provozu a dělila se na železniční stanici provozní a přepravní stanici. Společný rozkaz obou nových přednostů přinesl i tento výčet zaměstnanců, kteří v rámci celého obvodu žst. Lichkov tehdy pracovali:
ŽELEZNIČNÍ STANICE PROVOZNÍ LICHKOV
Přednosta provozní stanice: Pavel Fendrich
Dozorčí provozu: Jaroslav Kosek
Samostatný referent pro personální práce: Věra Urubková
Výpravčí v Lichkově: Jan Vaníček, Libor Hošek, Karel Marek, Jaroslav Kulhánek a Josef Novotný
Výpravčí v Dolní Lipce: Naděžda Ryšavá, Jaromír Netušil, Arnošt Juránek, Milena Štěpánková a Petr Bůžek
Výpravčí v Podlesí: Zdena Koutná, Josef Fiala, Miroslav Kroutil a Dita Venclů
Výpravčí v Těchoníně: Bohuslav Faltus, Margit Stolariková, Vlasta Hlaváčková a Miroslav Dostál
Signalisté v Lichkově: Luboš Orešanský, Zdeněk Bárnet, Marie Švestková, Jaroslav Vondra, Antonín Pšondr, Josef Suchomel, František Zeman, Ladislav Budiš a Jiří Dvořáček
Signalisté v Dolní Lipce: Miroslav Koutný, Josef Wotawa, Pavel Kylar, Bohuslav Kaška, Jiří Vytlačil, František Pecho, Josef Doubínek, Karel Hatoň, Jan Fibich a Aleš Horníček
Dozorci výhybek v Těchoníně: Anna Motyčková, Zdeněk Marek, Marie Tajčová a Sylva Beranová
Výhybkáři v Podlesí: Jiří Kubíček a Jana Beinlichová
Závoráři v Bílé Vodě: Františka Rašková, Milada Wágnerová, Emílie Stolariková a Jan Urban
Závoráři v Mladkově: Jaromíra Dominikusová, Alena Mičudová, Jana Michalčáková, Jiřina Uhrnerová a Darina Lorencová
Datastanice Lichkov: Jiřina Sittová, Milena Richtrová, Alena Kosohorská, Věra Vítková a Marta Matějková
Celkem tedy 60 zaměstnanců a z toho 25 žen a 35 mužů.
PŘEPRAVNÍ STANICE LICHKOV
Přednosta přepravní stanice: Jaromír Adamec
Dozorčí přepravy: Pavel Kohout
Samostatný referent pro personální práci: Marta Malaťáková
Staniční dělník v Lichkově: Věra Bulová
Tranzitéři na PKP: Bedřiška Smetanová, Ludmila Vašátková, Jaroslav Beránek, Roman Hubálek, Ludmila Šípková, Daniela Effenbergová, Theodor Cerula a Jan Kosek
Tranzitér kusových zásilek PKP: Petr Cacek
Tranzitéři v Lichkově: Jana Filipová a Iva Imlaufová
Hlavní pokladní v Lichkově: Jaromíra Motlová
Agenti přechodové kanceláře: Josef Stejskal, Jan Kovařík, František Čada a Jiří Kohl
Kalkulanti přechodové kanceláře: Jana Čápová, Anna Marková, Marie Lesáková a Věra Havelková
Samostatný komerční pracovník v Lichkově: Lenka Faltusová
Celní zástupci na PKP: Marie Kubečková, Jaroslav Matyáš, Marie Šmídová, Blanka Adamcová, Eva Krejsová, Jaroslava Sanková, Zlata Kohlová a Monika Malošková.
Celní zástupci v Lichkově: Zdena Pauková a Jaroslava Michalčáková.
Staniční dělníci v Dolní Lipce: Irena Boháčová, Alžběta Hrdinová a Martina Barnatová
Staniční dělnice v Králíkách: Jana Skalická a Věra Bednářová
Staniční dělnice ve Štítech: Jaroslava Frödová
Skladníci přepravy v Červeném Potoku: Ladislav Pálko a Milena Vacková
Nákladní pokladník v Dolní Lipce: Vlasta Foglová
Samostatné komerční pracovnice v Dolní Lipce: Jaroslava Knápková, Dagmar Šimková a Marie Kubitová
Samostatní komerční pracovníci ve Štítech: Milena Krobotová a Zdeněk Kratochvíl
Samostatné komerční pracovnice v Červené Vodě: Iva Macková a Marie Tušinovská
Samostatný komerční pracovník v Moravském Karlově: Čestmír Effenberger
Samostatné komerční pracovnice v Králíkách: Eva Hajzlerová, Stanislava Hartmanová a Markéta Pejchalová
Uklízečka v Dolní Lipce: Zdena Hanáková.
Celkem tedy 56 zaměstanců, z toho 41 žen a 15 mužů.
České železnice čekalo ještě několik reforem a mnoho hromadných propouštění. O to zajímavější je tento bohatý výčet jmen lidí, kteří na železnici v našem koutě vlasti pracovali před dvaceti lety.

Arnošt Juránek, výpravčí žst. Dolní Lipka