TO Dolní Lipka

Traťmistrovský okrsek Dolní Lipka v letech 1971-1981

K životu železniční stanice Dolní Lipka neodmyslitelně patřili i zaměstnanci zdejšího traťmistrovského okrsku. A vystřídalo se jich tu, za ta léta, nemálo. Jejich hlavním úkolem bylo pečovat o svěřený traťový úsek od Lichkova po "hranice" dráhy pod Zámečkem ve Vlaském a o celou štíteckou lokálku. Naštěstí nám zůstaly dochovány dvě kroniky někdejší BSP TO Dolní Lipka a v nich zaznamenané hlavní stavební práce (pozn. tyto záznamy uvedeme v odkazu Historie trati), ale také seznamy členů tzv. brigády socialistické práce. A protože v době normalizace byli jejími členy de facto všichni, můžeme tyto seznamy považovat i za výčet těch, kteří u dolnolipecké "traťovky" tehdy pracovali.
První záznam máme z roku 1971. Tehdy byl traťmistrem pan Petr Filip, mistry pak Jar. Hanzlíček a Stanislav Ryšavý. Jako úřednice tu pracovala Irena Lesáková. Obchůzkáři byli Jan Knápek, Josef Moravec a Zbyněk Vlasák. Vedoucím drobného vozíku byl Josef Krobot. Jako dělníci tu pracovali Jar. Bednář, Jan Bílý, Josef Boháč, Jindřich Bojčuk, Jiří Blažek, Josef Gerzanič, František Jurenka, Miroslav Koutný, Antonín Kubíček, Štěpán Lehký, Jan Nezbeda, Josef Novotný, František Pecho st., Stanislav Procházka, Pavel Sagan, Jar. Sita, Mikuláš Tkačuk, Antonín Vaculík a Jar. Zach. Během téhož roku byl traťmistr Petr Filip přeložen na Traťovou distanci Letohrad, Zbyněk Vlasák přeložen na TO Borohrádek a Jiří Blažek, Stanislav Ryšavý a Jaromír Sita odešli ze služeb ČSD. Jaroslav Bednář zemřel náhlou smrtí.
V roce 1972 byl po Petru Filipovi traťmistrem Jar. Hanzlíček. Pracovat tu nově začali Vlad. Dušek a Vlad. Mikyska, a to jako mistři. Paní Irena Lesáková se provdala a změnila jméno na Lesáková.
30. května 1973 odešel Vlad. Dušek a za něj nastoupil Zdeněk Pytlík. Nově nastoupil jako dělník Jan Boháč.
Dne 31. ledna 1974 odešel mistr Zdeněk Pytlík na vlastní žádost k mechanizačnímu oddílu Týniště nad Orlicí. K 1. únoru 1974 byl na tuto pozici přijat Miloslav Nastoupil.
Druhá kronika dolnolipeckého traťového okrsku byla založena v roce 1976. V jejím úvodu se dozvídáme, že traťmistrem byl stále pan Jaroslav Hanzlíček, mistry Miloslav Nastoupil a Ladislav Mikyska, úřednicí Irena Štěpánová, vedoucím drobného vozíku Josef Krobot, obchůzkáři Jan Boháč, Jan Knápek a Jar. Zach, jako dělníci zde pracovali Josef Bednařík, Miroslav Blažek, František Jurenka, Antonín Kubíček, Zoltán Nagy, Josef Novotný, Pavel Sagan, Antonín Vaculík, Jan Bílý, Josef Boháč, Miroslav Koutný, Štěpán Lehký, J. Nezbeda, František Pecho st., Mikuláš Tkačuk a Jan Wistner. V roce 1979 se mezi traťovými dělníky objevuje nové jméno – Ondrej Sálus, o rok později pak Václav Beinlich. Rokem 1981 záznamy v kronice končí.
Poslední seznam zaměstnanců traťového okrsku je již nedatovaný, psaný na vloženém papíru. Na jeho čele je nový traťmistr pan Jaroslav Doskočil, mistři Vladimír Mikyska, Miloslav Nastoupil, Dušan Nádvorník, dále pak Irena Rezková, Heinz Pohl, Milan Knápek, Václav Altman, Ondrej Bango, Václav Beinlich, Jan Bílý, Jan Boháč, Josef Boháč, Rudolf Gulčík, Zdeněk Jurenka, Josef Kobližka, Jiří Koller, Antonín Kubíček, Štěpán Lehký, Stanislav Procházka, Pavel Sagan, Lubomír Dvořáček a Stanislav Koller.