Vaše vzpomínky - Julie Poulíková

V roce 1972 se manželům Poulíkovým narodil syn Josef. Julie pak nastoupila do podniku Zetor v blízkém Starém Městě, kde pracovala až do odchodu do penze. Vzpomíná, že život v Chrasticích byl tehdy mnohem družnější a přátelštější. Lidé se pravidelně scházeli a pořádali různé kulturní a sportovní akce, jako například Den dětí, divadelní představení, promítání filmů nebo fotbalové zápasy.
Symbolem obce se také nějaký čas stala laň Sylva, kterou zranili zemědělci při sekání louky. Poulíkovi ji ošetřili, a pak asi tři roky žila u jejich domu. Ochočená laň je ale všude doprovázela, což přinášelo nemalé potíže. Dokonce chodila s hajným na lov.
"Když jsem šla na vlak, tak jsem musela nastupovat poslední a rychle zavřít, protože tam strkala hlavu," vypráví Julie Poulíková a dodává, že jejich laň bohužel v obci způsobila i dopravní nehody. Nezbývalo tak nic jiného než ji odvézt do zoologické zahrady na Svatém Kopečku v Olomouci.
Velká část Slováků žijících v Chrasticích se postupně odstěhovala na Slovensko a odcházeli i ostatní. Chrastice se stali součástí Starého Města a počet jejich obyvatel klesl pod stovku. Po manželově smrti se z obce do Starého Města přestěhovala i Julie Poulíková a bydlela tam i v roce 2020.
Foto archiv MP